Aspergerssyndrom - diagnoskriterier

Vilka symtom kan en person med Aspergerssyndrom, AST och autismspektrumtillstånd uppvisa? 

När jag möter andra Aspies på utbildningar, föreläsningar eller något annat forum ställer vi oss ofta frågorna:

Syns det att jag har Aspergers? 
Märks det att jag är annorlunda ? 
Hur ska jag agera för att vara normal? 

Svaret är att det troligtvis finns tillfällen, då vi inte orkar att koncentrera oss så pass mycket för att uppföra oss så som sig bör och i och med det faller utanför ramen för vad som kallas 'att vara normal'. Sedan finns det alla dom andra gånger då vi faktiskt beter oss och uppfattas som vem som helst i samhället. Jag har ofta spelat roller. Gått på säljutbildning och pluggat in önskvärt beteende för en lyckad försäljning. Det fungerar, men tar otroligt mycket energi! Vi kan, med hjälpav inlärda strategier fungera mycket välanpassat men vill vi det? Ofta anser nämligen vi Aspies att vårt raka, ärliga och okomplicerade sätt är att föredra! 

Dom symtom som finns nedskrivna är:
Begränsad förmåga till ömsesidigt samspel
Begränsade beteenden och intressen
Svårigheterna ska medföra allvarliga problem i vardagen 
Normalbegåvning

Sedan följer dom biologiska orsakerna till symtomen, vilka är:
Mentalisering-Theory of mind
Sammanhang och detaljer-Central koherens
Målinriktat beteende-Exekutiva funktioner
Sinnesinryck-Perception


Jag kommer att skriva om samtliga orsaker och hur dom påverkar mig och andra  personer med Autismspektrumtillstånd, AST eller Aspergerssyndrom. Förhoppningsvis kommer dessa ord bli fullt begripliga både för mig själv och alla ni som valt att läsa min blogg. Jag vill passa på att säga att diagnosen Aspergerssyndrom har ett lika brett spektra som regnbågens alla nyanser, vilket gör att en Aspies svårigheter inte behöver vara identisk med en annan. Vi är alla unika på vårt alldeles egna fantastiska sätt! Inga kommentarer: